Operationspersonal opererar.
ST Anestesi, operation och intensivvård

Information om ST-utbildningen

Akademiska sjukhuset är ett av landets största universitetssjukhus. Som ST-läkare hos oss får man den unika möjligheten att arbeta på ett komplett sjukhus med det mesta inom högspecialiserad vård. Jourverksamheten är extensiv varför sjukhuset har fem separata sjukhusbundna jourlinjer och tre bakjourer samt en jourlinje för den luftburna intensivvården. Som ST-läkare roterar man mellan de olika jourlinjerna med stöd av minst en specialistläkare.

Som ST-läkare på verksamhetsområdet erbjuds du en fullständig specialistutbildning i anestesi och intensivvård. Specifik utbildningsplan läggs upp i samråd med en personlig handledare och beror på tidigare erfarenhet inom specialiteten.

Om man kommer utan erfarenhet inom anestesi och intensivvård börjar man med 12 veckors salplacering för att sedan rotera på de olika sektionerna. Vi siktar på att man börjar i sin första jourlinje efter 8-10 månader. Sidotjänstgöring görs på smärtkliniken och prehospitalvård inklusive luftburen intensivvård. Det finns också möjlighet att lägga till ytterligare en sidotjänstgöring tex klinisk fysiologi eller neonatologi om man vill. Med automatik kommer man att tjänstgöra på neurosektionen och barnsektionen inom ramen för ST, medan thorax brukar man få göra som färdig specialist. Utvärdering sker med specialistläkarkollegier, SRATS och Sit-Ins.

Undervisning sker fortlöpande genom handledning av äldre kollegor, fall- och artikelpresentationer på morgonmöten samt genom schemalagd undervisningstid 2 timmar varje fredag. Den schemalagda undervisningen bestäms tillsammans av ST-läkarna och studierektorn. Deltagande i kurser och konferenser premieras och lämpliga val beskrivs i utbildningsboken för ST och i den lokala riktlinjerna som utarbetats av ST chef och studierektor.

Forskning utgör en naturlig del av vardagen vid anestesisektionen och bedrivs inom en mängd områden. Som ST-läkare erbjuds man 10 veckors forskningstid för det vetenskapliga arbetet.

ST-läkaren skall i slutet av ST-utbildningen vara kompetent att avlägga European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care och erbjuds årligen möjligheten att skriva "In training"-skrivningen och OLA. Verksamhetsområdet står för denna kostnad.

Till sin hjälp att uppnå målen för ST har ST-läkaren sin handledare, ST-chef och ST-studierektor, samt hela kollegiet.

Kontaktinformation

Emma Pontén
ST-studierektor
018-617 15 67
Skicka e-post till Emma

Rickard Lagedal
ST-chef
018-617 12 08
Skicka e-post till Rickard