Operationspersonal opererar.
ST Anestesi, operation och intensivvård

Här finner du information om ST-utbildningen inom anestesi, operation och intensivvård vid Akademiska sjukhuset. Utbildningskonceptet på kliniken har nyligen genomgått SPUR-inspektion och fått mycket gott omdöme.

Akademiska sjukhuset är ett av landets största universitetssjukhus. Som ST-läkare hos oss får man den unika möjligheten att arbeta inom högspecialiserad vård. Jourverksamheten är extensiv varför sjukhuset har tre separata sjukhusbundna jourlinjer och tre bakjourer samt en jourlinje för den luftburna intensivvården. Som ST-läkare roterar man mellan de olika jourlinjerna med stöd av minst en specialistläkare.

Som ST-läkare på kliniken erbjuds du en fullständig specialistutbildning i anestesi och intensivvård. Specifik utbildningsplan läggs upp i samråd med en personlig handledare och beror på tidigare erfarenhet inom specialiteten.

Undervisning sker fortlöpande genom handledning av äldre kollegor, fall- och artikelpresentationer på morgonmöten samt genom schemalagd undervisningstid 2 timmar varje fredag. Den schemalagda undervisningen bestäms tillsammans av ST-läkarna och studierektorn. Deltagande i kurser och konferenser premieras och lämpliga val beskrivs i utbildningsboken för ST.

Forskning utgör en naturlig del av vardagen vid anestesikliniken och bedrivs inom en mängd områden. Som ST-läkare erbjuds 10 veckors forskningstid för det vetenskapliga arbetet.

ST-läkaren skall i slutet av ST-utbildningen vara kompetent att avlägga European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care och erbjuds årligen möjligheten att skriva "In training"-skrivningen.

Intresseanmälan

Är du intresserad att bli en av våra ST läkare så är du välkommen att fylla i formuläret. Vår policy är att ta emot ansökningar fram till sommaren och hålla eventuella intervjuer under hösten.

Tack för din ansökan!

 Skicka in din intresseanmälan här