All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in fram till tisdag morgon. Berörda patienter kontaktas. Har du ej blivit kontaktad av oss är du välkommen till ditt vårdbesök. Läs mer här.

Rapportblad vid IVPA

LARMUPPGIFTER

Patientens kön

LARMDATA

FIP först på plats?
Brytpunkt


ANKOMST

Bedömdes situationen/platsen som hotfull?

Status ankomst

Bedöms platsen säker?
Hud - Cyanos
Hud

D. MEDVETANDE

Bedömt tillstånd, fynd

E. ÅTGÄRDER

Fler åtgärder

F. HJÄRTSTOPP

Hjärtstopp

G. UTVÄRDERING EFTER BEHANDLING

Hud - Cyanos
Hud