Rapportblad vid IVPA

LARMUPPGIFTER

Patientens kön

LARMDATA

FIP först på plats?
Brytpunkt


ANKOMST

Bedömdes situationen/platsen som hotfull?

Status ankomst

Bedöms platsen säker?
Hud - Cyanos
Hud

D. MEDVETANDE

Bedömt tillstånd, fynd

E. ÅTGÄRDER

Fler åtgärder

F. HJÄRTSTOPP

Hjärtstopp

G. UTVÄRDERING EFTER BEHANDLING

Hud - Cyanos
Hud