Arbeta inom akutsjukvård och internmedicin

Akutsjukvården möter människor i livsavgörande ögonblick. I vårt dagliga arbete ligger fokus på akuta insatser. Vi är i beredskap att möta akuta händelser i samhället och vårt driv är att alltid utvecklas och bli bättre. Är du intresserad av en karriär inom ett brett område, där vi kan utmana dig under flera år för att du ska bli skicklig i din yrkesroll? Då ska du jobba inom akutsjukvården.

Inom akutsjukvården finns flera avdelningar som alla har olika roller i det akuta omhändertagandet av våra patienter. Här finns det tillfälle att starta sin karriär och samtidigt utvecklas i sin yrkesroll. Teamarbetet är vårt viktigaste redskap för att kunna ge vård med hög kvalitet på ett patientsäkert sätt. Vi söker personer med engagemang och driv som vill vara med och bygga upp framtidens akutsjukvård. Har du det som krävs?

Välkommen med din ansökan.

Verksamhetsområdet omfattar:

Akutmottagningen

Akutsjukvårdens diagnostikavdelning (ADA)

Akutsjukvårdens intermediärvårdsavdelning 35 C (AIMA)

Akutvårdsavdelning 35 D (AVA)

Medicinavdelning 30 E

Medicinmottagningen vid Akademiska sjukhuset

Akutmottagningen
Viktor Ekström
018-611 92 75

Akutsjukvårdens diagnostikavdelning (ADA)
Fredrik Arenstig
018-611 36 93

Akutsjukvårdens intermediärvårdsavdelning 35 C (AIMA)
Fredrik Arenstig
018-611 36 93

Akutvårdsavdelning 35 D (AVA)
Magdalena Lind Hammar
018-611 27 81

Medicinavdelning 30 E
Karineh Tahmasian
018-611 56 14

Medicinmottagningen
Annica Abrahamsson
018-611 71 97