Provtagningskärl, provtagningsmaterial och olika typer av rör.

Provtagningskärl, provtagningsmaterial och olika typer av rör beställs från Mediq Varuförsörjningen.
Vissa provkärl hämtas/beställs från våra laboratorier vilket anges i texten.

Blodgassprutor

Venprovtagningsrör

Kapillärprovtagningsrör

Övrigt provtagnings- och förvaringsmaterial

Rör till urinprovtagning, burkar till fecesprovtagning, provtagningsmaterial för genetisk, mikrobiologisk och patologisk provtagning. Material för provskickning.