Coronaprovtagning som sker på sjukhus ska inte ha ”Allmänheten” som undersökning/analysval

2020-12-16 16:51

Nyhet från klinisk mikrobiologi.

Coronaprover som tas på sjukhus ska inte välja ”Allmänheten” som undersökning/analys. Provtagning utförd på sjukhus ska ha Coronavirus PCR eller Vårdpersonal i sitt undersöknings-/analysval i Cosmic.

Nytt namn för prover på allmänheten

Undersökning/analys i Cosmic för coronaprov (PCR) som tidigare benämndes ”Övrig personal” heter nu ”Allmänheten”. Detta för att undersökningsnamnet bättre ska spegla vilka som faktiskt ingår i denna grupp. Nära vård och hälsa är de som i stor utsträckning kommer använda detta analysval vid sin provtagning.

Undersökning/analysval i Cosmic

Vid beställning i Cosmic av PCR-prov för Coronavirus COVID-19 i Nph/Svalg finns följande  undersökningsalternativ att välja på:

Coronavirus PCR - avser patienter på sjukhus (öppen- och slutenvård) samt för personer på boenden eller med vård-/omsorgsinstanser.

Vårdpersonal - avser personal som arbetar med patienter eller med personer på boenden eller inom vård-/omsorgsinstanser.

Allmänheten - här ingår alla andra som inte faller in under de två alternativen ovan.