Utgående funktionsundersökningar på KKF: Pt-GnRH- och Pt-Insulin funktionsundersökning

2019-02-22 10:57

Nyheter från Klinisk kemi och farmakologi

Till beställare av Pt-GnRH funktionsundersökning och Pt-Insulin funktionsundersökning på Klinisk kemi och farmakologi (KKF) i Uppsala.

Med anledning av minskad efterfrågan av GnRH- och insulinfunktionsundersökning hos oss kommer ingen vårdbegäran i Cosmic för dessa funktionsundersökningar att utföras utan de läggs ner från och med 1 januari 2019.

Vid oklar endokrin diagnos rekommenderas istället remiss till Endokrin och diabetesmottagningen.

Xiaoyan Xu
Specialistläkare
018-611 42 43

Torbjörn Åkerfeldt
MLA 
018-611 42 72
Mats Gåfvels
Överläkare
018-611 24 49