Tillfälliga rutiner gällande kliniska obduktioner under aktuell pandemi

2020-04-09 15:31

Nyhet från Klinisk patologi

Klinisk patologi kommer från och med nu vara restriktiva med att utföra kliniska obduktioner, på grund av brist på personlig skyddsutrustning.

Information inför utfärdande av obduktionsremiss:

  • Covid-19/ smittobduktioner utförs efter beslut och i samråd med medicinsk ansvarig läkare vid Klinisk Patologi.
  • Vi ber samtliga remittenter att begära obduktion endast vid speciella fall.
  • Tydliga anamnestiska uppgifter samt kontaktuppgifter till ansvarig läkare ska anges på remissen.
  • Alla obduktionsfall hanteras som potentiellt smittsamma.
  • Om skyddsutrustning saknas kan obduktion ej utföras.

 

Kontaktuppgifter: Klinisk Patologi på telefon 018 611 38 01 eller mejla klinisk.patologi@akademiska.se

 

Diari Ghafouri
Avdelningschef
Klinisk patologi
018-617 02 51