Tarmparasitdiagnostik med förändrade provtagningsanvisningar

2018-06-04 11:12

Nyheter från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien

F-Cystor och maskägg byter namn till:

F-Parasitologi-utlandssmitta, vilket innebär, PCR för påvisning av Giardia intes-tinalis, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium sp. samt mikroskopi för maskägg och övriga cystor.

 F- Parasitologi-inhemsksmitta, PCR för Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium sp. Även mikroskopi görs vid begäran.

Provtagning

Prov tas i " Rör med sked och skruvlock", artikelnummer 44927:

 

Provrör

 

Eftersom vi ibland ska ha möjlighet att göra två analyser (PCR och mikroskopi) behö-ver vi fyra skedar eller cirka halva röret feces.
OBS! Frågeställningen "Springmask" analyseras fortfarande på "tejpprov".

 

Maria Lundberg
Medicinskt ansvarig läkare
018-611 56 42
  Håkan Kron
Metod- och driftsansvarig BMA
018-611 41 99
  Patrik Boman
Metod- och driftansvarig BMA
018-611 41 99