Sommaröppethållande 2022 vid provtagningsenheter på Akademiska sjukhuset och på Lasarettet i Enköping

2022-06-14 09:32

Nyhet från klinisk kemi och farmakologi.

Provtagningsrutiner

Vi har ingen tidsbeställning till provtagningen, drop-in gäller för alla.
Alla patienter ska ha legitimation och följebrev/remiss med sig från sin vårdgivare.

Provtagningen ingång 70 bv

Vuxna: Öppet som vanligt, helgfria vardagar mellan klockan 7:30-15:30.
Barn: Öppet som vanligt, helgfria vardagar mellan klockan 8:00-15:30.

Kapillär provtagning på vårdavdelningar

Hjälper vi till med i mån av tid. På förmiddagarna är vi högst belastade varför vi har svårt att komma ifrån. Telefon till provtagningen, anknytning: 136 77.

Funktionsundersökningen ingång 70 bv

Stängt under perioden 30/6 - 28/8.
Remisser kan skickas till oss men bedöms inte under stängningsperioden.
Remisserna åtgärdas efter 29/8.

Barnlaboratoriet ingång 70

Stängt under perioden 27/6 - 21/8.

Provtagningen Lasarettet i Enköping

Vi har öppet helgfria vardagar klockan 7:00-12:00 och 13:00-15:00
Vi kommer dock att ha stängt på fredagar veckorna 26-31.
Telefon till provtagningen, anknytning: 180 83.

Kontakt

Daniel Garwicz
Specialistläkare
Medicinskt processansvarig läkare
Patientverksamhete
Telefon 018-611 42 02

Veronica Persson
Avdelningschef
Telefon 018-611 42 29

Anita Viskari
Avdelningschef
Telefon 018-611 42 65

Helena Lekeby
Biomedicinsk analytiker
Patientverksamheten
Telefon 018-611 32 40