Samtliga serologiprover för coronaantikroppar kommer fr.o.m. 21-01-01 analyseras på klinisk mikrobiologi

2020-12-18 11:30

Nyhet från klinisk mikrobiologi.

Fr.o.m. 21-01-01 kommer samtliga serologiprover för coronaantikroppar analyseras på klinisk mikrobiologi. KKF upphör helt med dessa prover, eftersom man där lanserar en ny provplattform för kemiska analyser.

 

Vid frågor kontakta klinisk mikrobiologi:

Bo Albinsson
Medicinskt ansvarig
018-611 96 15

Saiedeh Berenjian
Ansvarig mikrobiolog
018-617 14 52

Petra Sandell
Informatör/kommunikatör
018-617 38 83