Rondschema från Klinisk patologi sommaren 2019

2019-05-20 10:52

Nyhet från Klinisk patologi.

Patolog närvarar inte vid den multidisciplinära ronden de veckor som har grå markering. Vid frågor och oklarheter kan man ringa till vår administration på 13801.

Rondschema klinisk patologi.jpg

Det är viktigt att man alltid anmäler fallen via ”Patologirond” i tid, för att vi vid ronden inte ska hamna i situationen att olika rondlistor förekommer. Det är möjligt att använda ”Patologirond” även vid de tillfällen då ingen patolog medverkar, ifall detta är överenskommet med ansvarig patolog. I samband med rondanmälan meddelas det om patolog medverkar eller inte. Alla prioriterade prover omhändertas snabbt som vanligt, men en viss fördröjning i svarstiderna kan förväntas på rutinprover under semesterperioden.

Helena Olofsson
Sektionschef
Klinisk patologi
018-611 38 39