P-N-terminalt pBNP och P-Procalcitonin analyseras dygnet

2018-04-27 15:21

Nyheter från Klinisk kemi och farmakologi

06 april 2018

I Uppsala kommer från 10 april 2018 både P-N-terminalt pBNP och P-Procalcitonin att analyseras dygnet runt. Detta möjliggörs av ändringar i patenträttigheter som gör att metoderna nu finns tillgängliga på vårt dygnet runt-instrument Abbott Architect.

Även i Enköping kommer P-N-terminalt pBNP att analyseras dygnet runt med Abbott-metoden.

Beställning: Kunder inom Region Uppsala gör beställningen elektroniskt via Cosmic "beställning och svar". Beställningsnamn i Cosmic: P-N-terminalt pBNP resp. P-Procalcitonin.
Övriga kunder använder pappersremiss. Observera att angiven proppfärg på pappersremissen inte stämmer fr.o.m. 180410.

Analysfrekvens: Analyseras dygnet runt.

Provtagningsanvisningar: Förändringarna innebär byte av provrör.
Prov ska fr.o.m. 180410 tas i rör med mintgrön propp 7 mL, (gel, Li-heparin), artikelnummer 54024 i Mediq (Labinstrument AB 456305).

Rör med mintgrön propp

För mer detaljinformation se sök analys http://www.labhandbok.se/ fr.o.m. 10 april.

Referensintervall: De nya metoderna ger likvärdiga resultat för både P-N-terminalt pBNP och P-Procalcitonin. Referensintervallen blir oförändrade.

Pris: Priserna är oförändrade.

Peter Ridefelt Johan Saldeen
Överläkare Specialistläkare
Klinisk kemi och farmakologi                  Klinisk kemi och farmakologi
018-611 37 07 018-611 42 67