P-Apixaban och P-Rivaroxaban; nya läkemedelsanalyser

2018-09-18 08:57

Nyheter från Klinisk kemi och farmakologi

Från 18 sept 2018 kommer Klinisk kemi och farmakologi att analysera halter av de två anti-koagulerande läkemedlen P-Apixaban (Eliquis®) och P-Rivaroxaban (Xarelto®).

Dessa läkemedel tillhör gruppen NOAK (Non-vitamin K Orala AntiKoagulantia), ibland även kallade DOAK (Direktverkande Orala AntiKoagulantia).

Normalt sett behöver patienter med dessa läkemedel ej monitoreras, men i vissa situationer kan mätning av läkemedelskoncentrationerna vara värdefulla; t ex blödning eller trombos un-der pågående behandling, inför kirurgi eller annan invasiv åtgärd, vid behandling med poten-tiellt interagerande läkemedel, vid misstanke om intoxikation/överdosering eller hos patienter med uttalat nedsatt njurfunktion (eGFR <30 mL/min/m2). misstanke om malabsorption (till exempel sond, tidigare gastric bypass-operation), eller hos patienter med extremt låg eller hög kroppsvikt.

Beställning

Kunder inom Region Uppsala gör beställningen elektroniskt via Cosmic "be-ställning och svar". Beställningsnamn i Cosmic: P-Apixaban resp. P-Rivaroxaban. Övriga kunder använder pappersremiss.

Provrör

Ljusblå-svart propp (Na-citrat). Artikelnummer 47995 på varuförsörjningen (Hettich Labinstrument AB 454471)

Analysfrekvens

Analyseras dagtid, vardagar.

Referensintervall

Sedvanliga terapi-intervall saknas, som vägledning kan s.k. exponerings-intervall användas. För apixaban gäller att dosen 5 mg x 2 ger dalvärde (12 timmar efter sen-aste dos) 80 μg/L (50 – 120), resp toppvärde (3 timmar efter senaste dos) 170 μg/L (90 – 320). Motsvarande siffror för rivaroxaban vid dosen 20 mg x 1 är dalvärde (24 timmar efter senaste dos) 30 μg/L (15 – 60), och toppvärde (3 timmar efter senaste dos) 210 μg/L (20 – 530).

Pris

Pris 495 kr. För mer detaljinformation se SÖK ANALYS http://www.labhandbok.se/ fr.o.m. 18 sept.

Litteratur

Skeppholm M. Koncentrationsbestämning av NOAK: när, hur och varför? In-formation från Läkemedelsverket 1:2017.

Peter Ridefelt
Överläkare
Klinisk kemi och farmakologi
018-611 37 07