Öppethållande under jul, nyår och trettonhelg 2020/2021 vid klinisk kemi och farmakologis provtagningsenheter

2020-12-10 15:41

Nyhet från klinisk kemi och farmakologi.

Provtagningsrutiner

Vi har ingen tidsbeställning till provtagningen ing 70 och ing 95/96, drop-in gäller. Alla patienter ska ha legitimation och följebrev/remiss med sig från sin vårdgivare.

Provtagningen ingång 70 bv

Öppet som vanligt, helgfri vardag mellan kl. 7:30 - 15:30.

Funktionsundersökningen ingång 70 bv

Endast bokade tider.

Barnlaboratoriet ingång 95/96

Måndag och tisdag 21-22/12 har vi öppet för patienter som kommer hit kl. 8 - 11:30,
morgonprovtagning på avdelning kan tyvärr inte erbjudas.
Stängt under perioden 23/12 - 6/1.

 

Xiao Yan Xu
Specialistläkare
Processansvarig läkare
Patientverksamheten
Tel: 018-611 42 43

Veronica Persson
Avdelningschef
Tel: 018-611 42 29

Helena Lekeby
Biomedicinsk analytiker
Processansvarig BMA
Patientverksamheten
Tel:018-611 32 40