Nytt provrör för P-Laktat i plasma, cerebrospinalvätska och ledvätska 11 maj 2020

2020-05-06 08:50

Nyhet från Klinisk kemi och farmakologi

Från 11 maj rekommenderar Klinisk kemi och farmakologi (KKF) att prov för laktat i plasma, cerebrospinalvätska och ledvätska/pleuravätska tas i provrör med grå propp (natriumfluorid/kaliumoxalat-tillsats, Varuförsörjningen artikelnummer 54022) för prover som skickas till KKFs laboratorium vid Akademiska sjukhuset.

Nuvarande rutin är att dessa prov tas i rör med mörkblå propp (Na-heparin, Varuförsörjningen art nr 52649), och transporteras till laboratoriet i isbad. Ändringen görs för att kunna undvara rutinerna med isbad.

Laboratoriet kommer även i fortsättningen att acceptera rör enligt gamla rutinen; mörkblå propp och isbad.

Laktatanalyser på blodgasinstrument

För laktatprover som analyseras patientnära på blodgasinstrument gäller samma rör som förut (hepariniserad blodgasspruta).

Peter Ridefelt
Överläkare
Klinisk kemi och farmakologi
018-611 3707