Nyheter angående prover till Klinisk genetik v.27-32

2019-06-27 09:41

Nyhet från klinisk genetik.

Under semesterperioden har Klinisk genetik låg bemanning. 

Om ett prov behöver prioriteras vänligen tydliggör detta på remissen eller kontakta oss. Ange namn och telefonnummer till kontaktperson i tjänst hos er som kan ta emot svaret.

Då analys för antal kromosom 21, 18, 13, X och Y önskas behöver vi ett blodprov i EDTA-rör för QF-PCR analys (ej heparinrör).

Vid frågor kontakta:
Läkare, förvärvat 018-611 10 53
Läkare, konstitutionellt 018-611 10 18
Sjukhusgenetiker, fosterdiagnostik, tel.0705-404211
Sjukhusgenetiker, övriga frågor konstitutionellt 018-611 10 13

Med vänlig hälsning
Maria Sitell
Sektionschef
Klinisk genetik
Akademiska laboratoriet