Nyheter från klinisk genetik

2021-12-17 14:59

Nyhet från klinisk genetik.

  • Från och med 2022 inför Klinisk genetik debitering av brevsvar som kräver >1 timmes handläggning av läkare enligt Pris- och produktkatalog 2022.
  • Klinisk genetiks laboratorium har lägre bemanning än normalt och det kan innebära längre svarstider för prover.
  • Om ett prov behöver prioriteras vänligen tydliggör detta på remissen eller kontakta oss. Ange namn och telefonnummer till person i tjänst hos er som kan ta emot svaret.

Akuta frågor besvaras av:

Läkare förvärvat 018-611 10 53
Läkare konstitutionellt 018-611 10 18
Sjukhusgenetiker förvärvat 018-611 02 45
Sjukhusgenetiker konstitutionellt 018-611 10 13

Frågor om provhantering, provremisser, provtransport eller analysutbud besvaras av:

Provmottagningen 018-611 59 46.

Övriga, icke akuta frågor besvaras av:

Sekreterare 018-611 59 40.

 

Rita Borgmästars
Sektionschef
Klinisk genetik
Akademiska laboratoriet