Nya referensintervall för S-TSH, S-Insulin och S-Proinsulin

2019-03-13 16:43

Nyheter från Klinisk kemi och farmakologi

Sedan 19 februari 2019 gäller nya referensintervall för S-TSH, S-Insulin och S-Proinsulin. Metoder, provtagningsbetingelser och pris är oförändrade (se www.labhandbok.se).
Referensintervallen omfattar 2,5:-97,5:e percentilen för friska individer.

S-Tyreoideastimulerande hormon (TSH):

Baserat på uppgifter från fabrikanten av analysreagenset (Roche Diagnostics AB) har referensintervallet utökats att omfatta ålderskategorierna 0-6 dagar samt >6 dagar-3 mån.

OBS! I litteraturen framgår att övre referensintervallsgränsen (97,5 % percentilen) ökar något i åldrarna för kliniskt eutyreoida i +50 år och särskilt markant i kategorin +70 år (upptill 2 mIE/L). Referens: Vadiveloo T, Donnan RT et al. J Clin Endocrinol Metab 98:1147-1153 (2013). Applikation av aktuellt referensintervallet för vuxna på dessa åldrar kan därmed resultera i överdiagnostik av hypotyreos.

Barn:
0-6 dagar: 0,7-15,0 mIE/L
> 6 dagar-3 mån: 0,7-11,0 mIE/L
> 3 mån-12 mån: 0,7-8,4 mIE/L
> 1år-6 år: 0,7-6,0 mIE/L
> 6 år-11 år: 0,6-4,8 mIE/L
> 11 år-20 år: 0,5-4,3 mIE/L
Vuxna:
> 20 år: 0,27 - 4,20 mIE/L

S-Insulin:

Baserat på uppgifter från fabrikanten av analysreagenset (Roche Diagnostics AB) har referensintervallet ändrats till att förtydliga det intervall av mätvärden som omfattar friska individer där provet tagits vid fasta. Referensintervallet gäller således inte för prover som tagits i anslutning till måltid eller glukosbelastning.

Nytt referensintervall: 2,6-24,9 mE/L

S-Proinsulin:

Baserat på uppgifter från fabrikanten av analysreagenset Mercodia AB har referensintervallet ändrats till att förtydliga det intervall av mätvärden som omfattar friska individer med föregående fasta.

Nytt referensintervall: 3,3-28 pmol/L

 

Mats Gåfvels
Överläkare
Tel 018-611 24 49


Jakob Lundin
Ingenjör
Tel 018-611 91 77


Erica Helin
Processansvarig
Tel 018 - 611 42 82