All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in fram till tisdag morgon. Berörda patienter kontaktas. Har du ej blivit kontaktad av oss är du välkommen till ditt vårdbesök. Läs mer här.

Nya referensintervall för S-Trijodtyronin, fritt (FT3) och S-Tyroxin, fritt (FT4)

2019-04-02 14:02

Nyhet från Klinisk kemi och farmakologi

Från och med den 9 april 2019 gäller nya referensintervall för S-Trijodtyronin, fritt (FT3) och S-Tyroxin, fritt (FT4). Metoder, provtagningsbetingelser och pris är oförändrade (se www.labhandbok.se). Referensintervallen omfattar 2,5:e–97,5:e percentilen för friska individer.

Referensintervallen för FT3 och FT4 baserar sig på uppgifter från fabrikanten av analysreagenset (Roche Diagnostics AB) och har utökats till att omfatta ålderskategorierna 0-6 dagar samt >6dagar-3 mån.

S-Tyroxin, fritt (FT4) pmol/L

S-Trijodtyronin, fritt (FT3) pmol/L

Barn

Barn

0 - 6 dagar: 11 - 32

0 - 6 dagar: 2,7 – 9,7

>6 dagar- 3 mån: 11,5 - 28

>6 dagar- 3 mån: 3,0 – 9,3

>3 mån – 12 mån: 11,9 - 26

>3 mån – 12 mån: 3,3 – 9,0

>1 år – 6 år: 12,3 - 23

>1 år – 6 år: 3,7 – 8,5

>6 år – 11 år: 12,5 - 22

>6 år – 11 år: 3,9 – 8,0

>11 år – 20 år: 13 – 21

>11 år – 20 år: 3,9 – 7,7

Vuxna

Vuxna

>20 år: 12 - 22

>20 år: 3,1 – 6,8

   

 

Mats Gåfvels
Överläkare
Tel.018-611 24 49
Jakob Lundin
Ingenjör
Tel.018-611 91 77
Erica Helin
Processansvarig
Tel.018-611 42 82