Nya referensintervall för P-Fibrinogen och P-Faktor VIII

2018-05-29 13:30

Nyheter från Klinisk kemi och farmakologi

12 april 2018

Från 16 april 2018 tas nya referensintervall i bruk för P-Fibrinogen och P-Faktor VIII. Metoderna ändras inte, men nya referensintervall kommer att användas för att bättre passa de patienter vi får prover från, samt ansluta till de referensintervall som används vid Karolinska sjukhuset.

P-Fibrinogen
Ändringen (övre gränsen höjs) gäller både den koagulationsmetod som finns i dygnet runt sortimentet, samt den immunologiska metod som är en del av elforespaketet, P-Proteinprofil.
Nytt referensintervall för vuxna, 18 år och äldre: 2,0 – 4,2 g/L
Referens: Adeli et al, Clin Chem 2015;61:8:1075–86.

P-Faktor VIII
Ändringen innebär att övre gränsen höjs. Analyseras endast dagtid måndag-fredag.
Nytt referensintervall för vuxna, 18 år och äldre: 0,50 - 1,80 kIE/L
Referens: Karolinska sjukhuset.

Pris: Priserna är oförändrade.