Nya analysmetoder införs för delar av virus-serologi

2020-12-09 08:02

Nyhet från klinisk mikrobiologi.

Nya analysmetoder införs för delar av virus-serologi. Först ut anti-parotit IgG/anti-parotit IgM. Fler analyser kommer därefter att följa.

Beställningsrutiner och resultattolkning är oförändrade

Den nya analysmetoden medför inga skillnader vad gäller beställning i Cosmic eller på pappersremiss. Resultaten kommer vidare tolkas och bedömas på samma sätt som tidigare.

Svarsutseende förändras

Svarsutseende påverkas lite. Skillnaden ligger i förändrade nivåer och enheter.

 

Vid frågor kontakta klinisk mikrobiologi:

Bo Albinsson
Medicinskt ansvarig
018-611 96 15

Saiedeh Berenjian
Ansvarig mikrobiolog
018-617 14 52

Petra Sandell
Informatör/kommunikatör
018-617 38 83