Ny typ av plasma för transfusion

2019-10-23 08:47

Nyhet från Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Under hösten 2019 har blodcentralen påbörjat en successiv övergång till en ny typ av plasma för transfusion till patienter. Denna plasma är poolad från flera givare och patogenreducerad, vilket ger en mer standardiserad kvalitet. Den ska också ge mindre allergiska transfusionsreaktioner hos mottagaren. Den nya plasma har en volym på 200 mL och förvaras i en ny typ av påse som är tillverkad av ett mer miljövänligt material.

Folke Knutson
Medicinskt ledningsansvarig
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
018-611 41 74