Ny PCR-metod för COVID-19-screening startad på Akademiska sjukhuset

2020-04-23 11:13

Nyhet från klinisk mikrobiologi och vårdhygien

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien ökar analyskapaciteten för SARS-CoV-2 RNA PCR genom att även starta en kommersiell metod från leverantören Abbott Diagnostics. Den nya metoden skiljer sig i vissa egenskaper från den av laboratoriet utvecklade metoden som hittills använts framgångsrikt. Först och främst har metoden förutsättningar att, när mer personal hunnit utbildats, klara ett mycket stort antal analyser på de tre automatiserade analys-instrumenten som finns tillgängliga. Metoden är dock relativt långsam och lämpar sig bäst för analyser, som till exempel uppföljningsprover på COVID-19-patienter, prover från brukare i hemtjänst, boenden och då personal provtas som ska återgå till tjänstgöring efter sjukfrånvaro. Upp till 24-timmar kan komma att förflyta mellan det att provet kommit till lab och svar levereras. Metoden har visats ha likvärdiga diagnostiska prestanda som den hittills använda PCR-metoden som utvecklats av viruslaboratoriet. 

Beställningsrutinen i Cosmic och provtagningsmetoden påverkas inte. Det är dock viktigt att beskriva indikationen för provtagningen i samband med beställningen. Prov som bedöms ha extra hög prioritet ska som tidigare även märkas med ”Akut-etikett”.

För mer information, kontakta:

Kåre Bondeson, överläkare
Medicinskt ansvarig
Klinisk mikrobiologi
018-611 55 92

Christina Öhrmalm
Ansvarig mikrobiolog
Klinisk mikrobiologi

Anna Hill, ST-läkare
Införandeansvarig
Klinisk mikrobiologi
018-617 00 14