Ny metod och uppdaterad beställningsrutin för SARS-CoV-2 (COVID-19) serologi (antikroppspåvisning)

2021-03-09 09:18

Nyhet från Klinisk mikrobiologi

2021-03-09 införs ny metod för SARS-CoV-2 (COVID-19) serologi. Den nya metoden påvisar IgG-antikroppar mot Spike-antigen delen på viruset samt mäter nivå på ett mer exakt sätt, ett s.k. kvantitativt test. Då antikroppar mot Spike-antigen påvisas innebär detta att metoden mäter antikroppar som uppkommer efter både infektion och vaccination.

Beställningsrutinen i Cosmic förändras något och kommer att innehålla fyra kategorier.

Tre kategorier för sedvanlig provtagning samt en kategori för planerad vaccinstudie:

  • Patient
  • Vårdpersonal (som inte ingår i vaccinstudie)
  • Allmänhet

och

  • Personal som ingår i vaccinstudie ”Covid 19 - studie av vaccinsäkerhet och skyddseffekt hos vårdanställda”

För mer detaljerad information se uppdaterade provtagningsanvisningar i Sök analys.

För information gällande ”Covid 19 - studie av vaccinsäkerhet och skyddseffekt hos vårdanställda (Uppsala Health Worker Covid-19 Vaccine Study – UCOVAC), se särskild information på intranätet.

Vid frågor kontakta klinisk mikrobiologi:

Bo Albinsson
Medicinskt ansvarig
018-611 96 15

Saiedeh Berenjian
Ansvarig mikrobiolog
018-617 14 52

Petra Sandell
Informatör/kommunikatör
018-617 38 83