Ny hemsida med svar på dina läkemedelsfrågor, inklusive läkemedel och covid-19

2020-04-08 09:10

Nyhet från Klinisk kemi och farmakologi

Nu lanseras en hemsida med öppet publicerade frågor och svar om läkemedel från sjukvården.

Svelic.se publicerar svenska och norska läkemedelsinformationscentraler sina utredningar fritt tillgängligt för alla. Om du har en läkemedelsfråga kan du söka upp tidigare besvarade frågor där. Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa en ny. Det finns även en länk till samtliga publicerade utredningar som rör läkemedel och covid-19. Utredningarna är skrivna på svenska eller norska.

På läkemedelsinformationscentralerna arbetar läkare, apotekare och receptarier för att svara på sjukvårdens frågor om läkemedel på ett obundet och evidensbaserat sätt. Aktuell kunskap och information sammanställs från nationella och internationella kunskapskällor i skriftliga utredningar.

Exempel på frågor som besvaras

  • Aktuell evidens kring specifik behandling
  • Förslag på ersättningspreparat vid restsituationer
  • Läkemedel under graviditet och amning
  • Biverkningar
  • Interaktioner

Fakta om ULIC

Uppsala läkemedelsinformationscentral (ULIC) svarar på frågor om läkemedel från sjuk-vårdspersonal i Uppsala, Västmanlands, Gävleborgs och Dalarnas län. Tjänsten är kostnadsfri för frågeställare inom Region Uppsala, liksom för privata aktörer med avtal med Region Uppsala. Centralen drivs av Klinisk kemi och farmakologi på Akademiska sjukhuset.

Centralen tar även emot frågor från läkemedelskommittéer och läkemedelsråd i regionen och kan ge producentobunden läkemedelsinformation vid kliniker och vårdcentraler efter överenskommelse. Ställ din fråga här: https://www.akademiska.se/ulic

Pär Hallberg
Överläkare, avdelningschef
Klinisk kemi och farmakologi
018-611 61 03