Ny enhet och nya gränsvärden för analys av kiralt amfetamin

2021-03-04 14:02

Nyhet från Klinisk kemi och farmakologi

Från och med 16 mars 2021, kommer vi följa de nya svenska rekommendationerna kring testrutiner av kiralt amfetamin1. Denna harmonisering kommer möjliggöra en framtida ackreditering av metoden. Vi har i samband med detta även förfinat analysmetoden.

Tidigare rapportnamn U-Kiralt amfetamin (verif, kvot) byts till U-Levamfetamin-fraktion. Den svaras ut i enheten procent, det vill säga andel av den totala amfetaminkoncentrationen som utgörs av levamfetamin (l-amfetamin). Såsom tidigare utförs analysen per automatik på alla prover med amfetaminkoncentration över 200μg/L i verifieringsmetoden.

Nya svarskommentarer blir:
<1%. Andel levamfetamin mindre än 1% tyder på intag av enbart d-amfetamin (Attentin eller Elvanse), d v s ingen misstanke om sidomissbruk av gatuamfetamin.

1-20%. Andel levamfetamin mellan 1 och 20% tyder på sidomissbruk av gatuamfetamin, men kan också vara förenligt med bruk av licenspreparatet Metamina.

21-50%. Andel levamfetamin mellan 21 och 50% tyder klart på sidomissbruk av gatuamfetamin.

>50%. Andel levamfetamin på mer än 50% tyder på intag av enbart gatuamfetamin.

Torbjörn Åkerfeldt
Överläkare, MLA
Överläkare Processansvarigmissbruksanalyser
Klinisk kemi och farmakologi
018-611 42 72

Gabriella Scordo
Medicinsk kunskapsansvarig missbruksanalyser
Klinisk kemi och farmakologi
018-611 91 76