Ny analysmetod för S-Östradiol, känslig (skickeprov)

2019-09-20 08:10

Nyheter från Klinisk kemi och farmakologi

Från och med den 24 september 2019 kommer analysen Östradiol, känslig, att vara tillgänglig som skickeprov till Karolinska universitetslaboratoriet. Beställning och svar sker via Cosmic.

Provrör: Guldgul propp (Gel, utan tillsats), artikelnummer 54026 på Varuförsörjningen (Hettich Labinstrument AB 456234)

Analysen är i huvudsak avsedd för patientprover där låga östradiolnivåer behöver mätas precist. Indikation föreligger vid bedömning av tidig och sen könsmognad samt vid bedömning av pubertetsutvecklingens stadier. Analysen kan även bli aktuell vid bedömning av menopaus-postmenopaus samt vid misstänkt hypogonadism hos vuxna. Provet kan även bli aktuellt vid vissa östradiolproducerande neoplasier.

Provet analyseras först immunkemiskt och resultat <100 pmoL/L analyseras sedan masspektrometriskt och svaras ut i intervallet 10–99 pmol/L.

För mer information se SÖK ANALYS www.labhandbok.se fr.o.m. 24 september


Mats Gåfvels, Överläkare, 018-611 24 49

Torbjörn Åkerfeldt, MLA, Överläkare, 018-611 42 72