Ny analysmetod för katekolaminer och metoxikatekolaminer i urin

2021-03-04 14:22

Nyhet från Klinisk kemi och farmakologi

Från och med 16 mars 2021, byter vi från två HPLC-metoder till en gemensam masspektrometrisk metod (LC-HRMS) för analyserna Pt(U)-Katekolaminer och Pt(U)-Metoxikatekolaminer. Den nya metoden är betydligt mindre känslig för störande interferenser.

Avseende metoxikatekolaminer kommer vi nu mäta de okonjugerade formerna (”fria metoxi-katekolaminer”) istället för den totala koncentrationen. Detta anses minska kostens påverkan, möjliggöra könsdifferentierade referensintervall samt öka den diagnostiska sensitiviteten och specificiteten (som hamnar i nära paritet med metoxikatekolaminer i plasma)1. Beställs i Cosmic som Pt(U)-Metoxikatekolaminer, fritt (tidigare namn Pt(U)-Met-katekol). För att tydliggöra bytet kommer rapportnamnen att ändras till nedanstående.

Tabell nya rapportnamn.JPG

Pt(U)-Katekolaminer byter varken nomenklatur eller referensintervall. Koncentrationsbestämning av dopamin kommer alltid att utföras.

Vi kan utföra analys av både katekolaminer och metoxikatekolaminer på samma urinsamling, dock kräver Pt(U)-Katekolaminer alltid HCl-tillsats i provsamlingskärlet, vilket Pt(U)-Metoxikatekolaminer inte gör. Vi kommer i samband med metodbytet minska mängden förfylld saltsyrai urindunken från 20 till 15 mL (6 M HCl).

Priserna förblir oförändrade –588:50 kr för katekolaminer och 660:60 kr för metoxikatekolaminer. Fördjupad information finns på www.labhandbok.se fr o m 21-03-16.

Torbjörn Åkerfeldt
Överläkare, MLA
Klinisk kemi och farmakologi
018-611 42 72

1.EisenhoferG et al. Reference intervals for LC-MS/MSmeasurements of plasma free, urinary free and urinary acid-hydrolyzed deconjugated normetanephrine, metanephrine and meth-oxytyramine. Clin Chim Acta. 2019 Mar;490:46-54