Ny analysmetod för 5-HIA, HVA och VMA i urin

2019-04-02 13:06

Nyheter från Klinisk kemi och farmakologi

Från och med 9 april 2019 byter vi analysmetoder för Hydroxiindolacetat [5-HIA], Homovanillat [HVA] och Vanilmandelat [VMA] i urin. Vi går från HPLC-metodik till en nyutvecklad metod för högupplösande masspektrometri (LC-HRMS).

Största fördelen är att den nya metoden är mindre känslig för störande interferenser i provet. Dessutom kommer VMA och HVA analyseras varje vecka, mot tidigare varannan vecka. Oförändrat pris på samtliga analyser.

Samtidigt byter vi rapportnamn på analyserna i Cosmic (och pappersremiss) för att anpassa oss till NPU-terminologin;

Nya namn                                          Tidigare namn
Pt(U)- Hydroxiindolacetat [5-HIA]         Pt(U)- 5-HIAA
Pt(U)- Homovanillat [HVA]                    Pt(U)- Homovanillat
Pt(U)- Vanilmandelat [VMA]                  Pt(U)- Met-OH-mandel (även kallad MHMA)

Såsom tidigare rekommenderar vi i första hand dygnssamling. Vid stickprov svarar vi ut en kreatininrelaterad kvot. Eftersom nivåerna är desamma med den nya metoden behåller vi referensintervall och gränsvärden, men med ett undantag där referensintervallet tidigare legat något för högt.

Nya referensintervall för U-Hydroxiindolacetat [5-HIA] (vid stickprov);
Kvinnor: 1,0 – 5,0 mmol/mol kreatinin
Män: 0,7 – 2,6 mmol/mol kreatinin

Beställning för samtliga analyser: Kunder inom Region Uppsala gör beställningen elektroniskt via Cosmic ”beställning och svar”. Övriga kunder använder pappersremiss Läkemedel.

För mer information se SÖK ANALYS www.labhandbok.se fr.o.m. 9 april.

 

 

Torbjörn Åkerfeldt
MLA, Överläkare
Klinisk kemi och farmakologi
Tel. 018-611 42 72