Ny analys: Apkoppsvirus DNA (start under vecka 28)

2022-07-08 09:01

Virologavdelningen på Klinisk mikrobiologi erbjuder analys av Apkoppsvirus.
Analysen kommer tidigast vara beställningsbar 2022-07-12.

Läs provtagningsanvisning i Sök analys: Övrigt material- Apkoppsvirus, PCR

Remiss

Cosmic eller pappersremiss Mikrobiologi 2 (Mikrobiologi 2)

I Cosmic

Fliken Mikrobiologi - Nukleinsyrapåvisning virus (PCR) – Övrigt material - Apkoppor (PCR)

Skicka alltid separat rör för analys av Apkoppor (om fler analyser beställts).
Ange kliniska data.
Ange vilket provmaterial som skickas vid specifik fråga i Cosmic.

Provmaterial

Sekret från hud och slemhinna i övrigt urin och EDTA-blod.

Provkärl för

Sekret (hud/slemhinna):
Varuförsörjningens artikelnummer 61323

Urin:
Varuförsörjningens artikelnummer 80862

EDTA-blod:
Varuförsörjningens artikelnummer 61096

Provtagning

Om möjligt, dra pinnen i kanterna av angripna områden.

Provhantering

Analysen utföres vardagar, måndag-fredag. Svar ges samma dag annars nästkommande vardag. Svar samma dag endast möjligt tisdag-torsdag och om provet inkommit till laboratoriet före klockan 10.00.

Provet förvaras i transporthylsa. I väntan på transport kylförvaras provet.

Förvaring/transport

Sänd provet med nästa ordinarie transport. Transport utanför Akademiska sjukhuset sker i kyla. Provet bör vara laboratoriet till handa inom 4 dygn efter provtagningen.

För rådgivning angående provtagning 018-611 28 25

Simon Elveborg
Specialistläkare
018-617 11 34

Kåre Bondeson
Klinisk virolog
018-611 55 92