Meddelande om patologmedverkan vid MDK sommaren 2020

2020-06-23 13:17

Nyhet från Klinisk patologi

Patolog närvarar inte vid den multidisciplinära konferensen de veckor som har grå markering. Vid frågor och oklarheter kontakta vår administration på 13801.

Det är viktigt att fallen anmäls via ”Patologirond” i tid, dvs före anmälningsstopptid, för att vi vid konferensen inte ska hamna i situationen att olika konferenslistor förekommer. Det är möjligt att använda ”Patologirond” även vid de tillfällen då ingen patolog medverkar, ifall detta är överenskommet med ansvarig patolog. I samband med konferensanmälan meddelas det om patolog medverkar eller inte.

Alla prioriterade prover omhändertas snabbt som vanligt, men en viss fördröjning i svarstiderna kan förväntas på rutinprover under sommarperioden.

 

Irina Alafuzoff
Tf Sektionschef
Klinisk patologi
018-611 02 35