Längre svarstider för Blodcentralens prover om de skickas via klinisk kemi och farmakologi

2021-01-25 10:25

Nyhet från klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Prover som analyseras av Blodcentralen men skickas via klinisk kemi och farmakologi kan få längre svarstider under v 4-10 då KKF hanterar alla prover manuellt.

För att inte fördröja eventuell blodbeställning bör Blodcentralens prover lämnas direkt till Blodcentralen, ing 61 2 tr.

 

Norbert Lubenow
Medicinskt ledningsansvarig
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
018-611 23 38