Klinisk patologi efterlyser tomma transportlådor

2018-07-18 11:15

Nyheter från Klinisk patologi

Vi på Klinisk patologi uppmanar alla avdelningar att kontrollera att provtransportlådor returneras och hamnar i cirkulation. I nuläget råder brist på dessa lådor.


Diari Ghafouri
Avdelningschef
Klinisk patologi
Akademiska sjukhuset