Klinisk genetik byter labdatasystem

2018-09-03 08:45

Nyheter från klinisk genetik

Torsdagen den 6/9 stängs vårt nuvarande labdatasystem ner. Det nya systemet tas i bruk måndagen den 10/9. För att underlätta bytet önskar vi i möjligaste mån minimera inflödet av prov under denna tid. Inkommande prov tas omhand och hanteras med manuella reservrutiner. Akuta prov kommer i första hand svaras ut med telefonbesked.

Om möjligt undvik att skicka prov till Klinisk genetik under torsdagen den 6/9 och fredagen den 7/9.

Från måndagen den 10/9 kommer det nya labdatasystemet användas. Svarsrapporter kommer då ha ett nytt utseende. Remiss och prov skickas på samma sätt som tidigare. Fördröjda svarstider kan förväntas under den första tiden. Nästa steg är att vi under 2019 kopplar labdatasystemet till patientjournal och labportal för elektroniska remisser och svar.

Vid allmänna frågor gällande labdatasystemet/bytet kontakta:

Sektionschef 018-611 97 21

Vid frågor gällande patienter kontakta:

Läkare (hematologi) 018-611 10 53
Läkare (konstitutionell) 018-611 10 18
Sjukhusgenetiker (konstitutionell) 018-611 10 13

Maria Sitell
Sektionschef
Klinisk genetik
Akademiska sjukhuset