Information angående förändringar i rapportering av resistensbestämningar

2019-03-28 13:58

Nyhet från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien

From 1 januari 2019 har definitionen av SIR-kategoriseringen av antibiotika i resistensbestämningar ändrats. Den stora förändringen är att ” I” nu betecknar att bakteriestammen är känslig vid högdosering av testat antibiotikum.  ” S” betecknar att stammen är känslig vid standarddosering av testat antibiotikum, och ” R” att stammen är resistent och ej behandlingsbar med testat antibiotikum.

Som en hjälp till denna förändring har the European Committee of Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) och dess nordiska motsvarighet NORDICAST publicerat vilka antibiotikadoseringar som är standarddos respektive högdos samt vilka administrationsvägar som avses i den senaste brytpunktstabellen ”NordicAST breakpoint table v 9.0” (se www.nordicast.org).

För att hjälpa till med tolkningen av resistensbestämningarna kommer det mikrobiologiska laboratoriet skicka ut upplysande kommentarer när högdos är nödvändigt att använda i berörda labsvar. Denna förändring kommer att träda i kraft 1 april.


Kenneth Nilsson
Överläkare
Klinisk mikrobiologi
018-611 90 81

Sofia Persson
Läkare
Klinisk mikrobiologi
018-617 03 93
Therése Lindgren
Informatör
Klinisk mikrobiologi
018-611 39 54