Införande av nya metoder för Klamydia/Gonorré och Mycoplasma genitalium 2019

2019-11-04 13:45

Nyhet från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien

Avdelningen för klinisk mikrobiologi kommer att byta metod för påvisande av nukleinsyra från C. trachomatis/N. gonorrhoeae (CT/NG) samt M. genitalium. Införandet är beräknat till ca 1 december 2019.

Beträffande rör kan nuvarande Abbott multicollect-rör användas även på det kommande Abbott-systemet som heter ”Alinity”. Nuvarande rör i lager kan alltså användas för CT/NG och M. genitalium tills de är slut, men man bör vara medveten om att känsligheten är något lägre jämfört med användning av de nya rören ”Alinity m multi-Collect Specimen Collection Kit”.

Abbotts artikelnummer för Alinity-rören är 09N19-001 och Varuförsörjningens artikelnummer är 59746.

Införandet av Alinity-systemet kommer att innebära snabbare svar för M. genitalium.

Införandet är beräknat till cirka 1 december 2019.