HCV genotypning och resistensbestämning

2019-06-14 13:44

Nyhet från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien

En underleverantör har tillfälligt och oplanerat avbrutit sin sekvenseringstjänst. Konsekvensen av detta blir att genotypning och resistensbestämning av HCV ersätts med analyser från Sahlgrenska sjukhusets virologiska enhet. Sahlgrenskas viruslab är den enda alternativa leverantören i landet, analyserna är inte ackrediterade men är kvalitetssäkrade.

Prov beställs oförändrat i Cosmic, men svar kommer direkt till remittenten från Sahlgrenska. Förändringen är tillfällig.

 

Kåre Bondeson
Överläkare

Klinisk mikrobiologi
Virologavdelningen
Akademiska sjukhuset
Telefon 018-611 55 92, 070-611 48 24
www.akademiska.se