Förtydligande i svarsrutiner - Clostridium difficile (toxinpåvisning + odling)

2021-03-11 08:23

Nyhet från Klinisk mikrobiologi

Från 2021-03-11 kommer svarstexten att ändras enligt nedan:

Negativt toxintest slutsvaras: ”Clostridium difficile toxin A+B INTE påvisat i feces”

Positivt toxintest prelsvaras: “PÅVISAT: Clostridium difficile toxin A+B i feces”

För ytterligare information, se provtagningsanvisningar.

 

Panagiota Frantzaki
Specialistläkare
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien

Joanna Gradin
Biträdande kvalitetssamordnare
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien
018-611 39 47