Försenade provsvar för klamydia/gonorré/mycoplasma genitalium 201201

2020-12-02 08:54

Nyhet från klinisk mikrobiologi

På grund av covid19-diagnostik är PCR-analyser för Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae/Mycomplasma genitalium försenade.

Vi räknar med att till 4/12 ha analyserat alla försenade prover så att normal besvarningstid åter ska gälla.

Så länge som covid19-diagnostik pågår kan förseningar i STI-diagnostik uppstå.
Kontakta laboratoriet vid behov, i första hand expedition 018-611 39 16.

 

Björn Herrman
Metodansvarig
018-611 39 52

Lovisa Ivarsson
Medicinsk ansvarig
018-611 91 54