Förlängda svarstider på Klinisk patologi

2018-11-26 10:25

Nyheter från klinisk patologi

Vi har för närvarande långa svarstider på cellprovskontrollerna. Införandet av vårdprogrammet (primär HPV-screening) är försenat och har lett till ökan antal cytologiska prover under övergångsskedet. Samtidigt är våra personalresurser begränsade.

Diari Ghafouri,
Avdelningschef
Klinisk patologi
Akademiska sjukhuset