Förlängda svarstider på Klinisk genetik

2018-06-27 11:25

Nyhet från Klinisk genetik

Under semesterperioden finns risk för förlängda svarstider. Akuta prov påverkas inte.

Vid frågor kontakta 018-611 59 40
Maria Sitell
Sektionschef
Klinisk genetik
Akademiska sjukhuset