Fördröjda analyssvar klamydia/gonorré och Mycoplasma genitalium

2020-03-10 08:04

Avdelningen för klinisk mikrobiologi har, som tidigare meddelats, bytt metod för påvisande av nukleinsyra från C. trachomatis/N. gonorrhoeae (CT/NG) samt M. genitalium.

För tillfället drabbas vi av produktionsstörningar i det nya systemet vilket påverkar svarstiden.

I begränsad omfattning kan enskilda prover högprioriteras i analysen. Laboratoriets expedition kan kontaktas i sådana fall, 018 611 39 16.