Fördröjda analyssvar klamydia/ gonorré och mycoplasma genitalium

2022-05-06 16:52

Nyhet från klinisk mikrobiologi.

På grund av instrumentfel 22-05-06 ligger diagnostiken nere och PCR-analyser för Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae/Mycomplasma genitalium kommer försenas. Diagnostiken beräknas komma igång igen i början på v.19, exakt datum kan ej ges. Kontakta laboratoriet vid behov, i första hand expedition 139 16.

För frågor kontakta Klinisk mikrobiologi 018-611 39 16

Lovisa Ivarsson
Medicinskt ansvarig
018-611 91 54

Björn Herrmann
Metodansvarig
018-611 39 52