Förändringar rörande S-Kolhydratfattigt transferrin [CDT]. Ny nivå

2019-02-21 10:39

Nyheter från Klinisk kemi och farmakologi

Från och med 19-02-19 byter vi från en HPLC-metod till en kapillärelforesmetod för alkoholmarkören S-Kolhydratfattigt transferrin [CDT].

Bytet innebär att nivån kommer att öka med c:a 20%. Orsaken till den stora nivåskillnaden är att den nya metoden är kalibrerad mot IFCC:s internationella referensmetod för CDT. Detta är en viktig orsak till metodbytet.

För att uppmärksamma beställaren på nivåskillnaden byter vi rapportnamn på analyten till S-CDT, disialo, i enlighet med NPU-nomenklaturen. Detta innebär "ny svarsrad" i Cosmic BoS.

Det sker inga förändringar avseende provhantering eller pris (387,80 kr).

Såsom tidigare rekommenderar vi istället B-Fosfatidyletanol [PEth] för medicinska frgeställningar kring alkoholbruk. Notera dock att i körkortsärenden är fortfarande CDT och gamma-GT obligatoriska analyser. Samtliga biomarkör för alkoholkonsumtion bör endast användas som ett komplement till annan information om alkoholvanor (t ex AUDIT).

 

Torbjörn Åkerfeldt
Medicinskt ledningsansvarig läkare/Överläkare
Klinisk kemi och farmakologi
018-611 42 72