All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in fram till tisdag morgon. Berörda patienter kontaktas. Har du ej blivit kontaktad av oss är du välkommen till ditt vårdbesök. Läs mer här.

Förändringar i Analysutbud - Odling

2018-12-12 13:44

Nyhet från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien

Den 16 december införs förändringar som kommer att påverka analysutbudet för laboratoriets kunder.

Nya undersökningar:

  • "Implantat-Allmän odling", kan användas till icke-kroppseget material som avlägsnas ur kroppen t ex neurologisk ventrikelkateter, shuntventil, orto-pediska implantat, pacemaker.
  • "Galla-Allmän odling", ska användas för odling av material från gall-blåsa/gallgångar.
  • Analysen "Cervix-GBS-odling" utgår, men "Cervix-Allmän odling" finns kvar oförändrad. "Cervix-GBS-odling ersätts av "Vaginalsekret-Allmän od-ling + GBS-odling". Detta pga gällande riktlinjer och säkrare diagnostik av Grupp B-streptokocker.

För ytterligare information se provtagningsanvisningar.

Kontakt: Klinisk Mikrobiologi på 018-611 39 16.

Sofia Persson                               
Läkare/Medicinskt ansvarig        
018-617 03 93  

Therése Lindgren
Informatör
018-611 39 54