Förändringar i Analysutbud - Odling

2018-12-12 13:44

Nyhet från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien

Den 16 december införs förändringar som kommer att påverka analysutbudet för laboratoriets kunder.

Nya undersökningar:

  • "Implantat-Allmän odling", kan användas till icke-kroppseget material som avlägsnas ur kroppen t ex neurologisk ventrikelkateter, shuntventil, orto-pediska implantat, pacemaker.
  • "Galla-Allmän odling", ska användas för odling av material från gall-blåsa/gallgångar.
  • Analysen "Cervix-GBS-odling" utgår, men "Cervix-Allmän odling" finns kvar oförändrad. "Cervix-GBS-odling ersätts av "Vaginalsekret-Allmän od-ling + GBS-odling". Detta pga gällande riktlinjer och säkrare diagnostik av Grupp B-streptokocker.

För ytterligare information se provtagningsanvisningar.

Kontakt: Klinisk Mikrobiologi på 018-611 39 16.

Sofia Persson                               
Läkare/Medicinskt ansvarig        
018-617 03 93  

Therése Lindgren
Informatör
018-611 39 54