Förändringar blododlingar

2019-08-28 14:25

Nyhet från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien

Fr.o.m. 190901 ska alla avdelningar lämna sina blododlingsflaskor direkt till Klinisk Kemi (KKF) provlucka för snabbare hantering.

KMB kommer fortfarande ansvara för alla blododlingar men med hjälp av KKF kommer vi förbättra sepsisdiagnostiken.

Om ni har några frågor kan ni kontakta Ehsan Ghaderi.

Ehsan Ghaderi
Avdelningschef Bakteriologi
018-6170348