Förändring av ANA-utredningen vid Akademiska sjukhuset införs den 8/12 2020

2020-12-03 11:12

Nyhet från klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Från och med den 8 december 2020 kommer gränsvärdena för positiv reaktion
för individuella autoantikroppar som undersöks vid ANA-utredningen att ändras.
Samtidigt tar vi bort vissa sådana specifika antikroppar från utredningen; det
gäller undersökning av antikroppar mot PCNA, PM-Scl, histoner och mot
Sm/U1RNP-komplexet (däremot finns de enskilda antikropparna mot Sm och mot
U1RNP kvar). Den mikroskopiska undersökningen av celler påverkas inte. Förändringen
sker efter samråd med reumatologsektionen vid Akademiska sjukhuset.

Förändringen införs eftersom vi tidigare fått många svagt positiva reaktioner som
inte kunnat verifieras med annan metod. Sådana svar, vilka ska bedömas som
negativa, har dock tidigare kunnat skapa osäkerhet. Med de nya gränserna, som
i de flesta fall är högre än tidigare, kommer denna osäkerhet att försvinna för
sådana prover. Vår utredning i övrigt påverkas inte; de autoantikroppar som tidigare
bedömts som positiva kommer även fortsättningsvis att bedömas som
positiva.

ANA-utredningen består av sammanvägning av resultaten av flera olika undersökningar,
och specifika ANA-associerade antikroppar kan hos olika patienter påvisas
med olika metoder. Den sammanfattande bedömningen från varje ANAutredning
sammanfattar detta i en skriftlig kommentar. För att förstå resultatet
av ANA-undersökningen är det mycket viktigt att mottagaren läser denna svarskommentar
från klinisk immunologi.

De skriftliga ANA-svaren kommer under ett halvår att ha information om de införda
förändringarna.

Den som önskar mer detaljerad information kan vända sig till undertecknad.

Johan Rönnelid
Överläkare
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Telefon: 018-611 41 82
E-post: johan.ronnelid@igp.uu.se