Förändrat utseende av svarslayout för Klinisk Mikrobiologi – Virologavdelningen

2018-08-28 12:46

Nyheter från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien

Klinisk mikrobiologi fortsätter införandet av nytt lab-datasystem. Som en följd av detta kommer svarspresentationen att förändras. Redan tidigare har de flesta bakteriologiska svar fått ett ändrat utseende. Ändringarna omfattar alla molekylära och serologiska analyser. Jämfört med tidigare resultatpresentation kommer serologiska utredningar, där samtestning av flera prover sker i samma utredning, att förändras mest.
Vi vill påminna om att sammanfattande bedömning för utredningen, när sådan finns, fortfarande kan återfinnas sist i remissvaret. Då svarspresentationen efter förändringen är längre än tidigare kan det krävas att användaren “scrollar” ner till slutet för att se vår bedömning.

Beställningsrutiner påverkas inte av de planerade ändringarna.

Frågor svarslayout Virologi

Vi välkomnar användares frågor och förslag med anledning av detta.
Telefon: 018-6112825

Kåre Bondesson
Överläkare
070-611 48 24

Bo Albinsson
Specialistläkare
018-611 96 15

Simon Elveborg
ST-läkare
018-617 11 34

Frågor svarslayout bakteriologi

Kenneth Nilsson
Överläkare
018-611 90 81