Förändrat svarsformat för Saliv-Kortisol

2020-06-17 10:22

Nyhet från Klinisk kemi och farmakologi

Från och med 2020-06-15 kommer exakt svar på Saliv-Kortisol ej att ges på nivåer under 2 nmol/L. Medicinskt sett efterfrågas ej högprecisa mätvärden under 2 nmol/L varför den hittills använda ELISA-metoden nedlägges. Fortsatt analyseras alla Saliv-Kortisol med metod på Roche Cobas.

Mats Gåfvels
Överläkare, docent
Klinisk kemi och farmakologi
Tel 018-611 24 49

Niclas Rollborn
Metodansvarig laboratorieingenjör
Klinisk kemi och Farmakologi
Tel 018-611 42 19