Förändrad svarslayout i Cosmic för Klinisk mikrobiologi - odlingssvar

2018-06-14 10:11

Nyheter från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien

Den 19 juni införs förändringar som påverkar Klinisk mikrobiologis svarslayout i Cosmic. På begäran från laboratoriets kunder kommer svar på Blododlingsanalyser som tagits på samma remiss att besvaras sammanhållet på 1 svar istället för som idag ett svar per analys/blododlingsflaska. Detsamma gäller även Vävnadsodlingar tagna samtidigt på samma remiss. Denna förbättring innebär sammanhållna svar och ett gemensamt antibiogram för framodlade bakterier vilket efterfrågats av klinikerna.
Viktigt att komma ihåg är att svaren nu blir längre vilket gör att man måste scrolla för att se hela svaret och inte missa viktig information.

Vid frågor kontakta Klinisk mikrobiologi:

Anna Karin Smekal
Medicinskt ledningsansvarig läkare
Odling och Substrat
018 - 611 70 31

Anneli Eklund
Systemadministratör
018 - 617 08 08